Pengaruh syiah dan tareqat sufi dalam memadamkan cahaya islam. Mereka menipu ummat islam dengan cara meng'agung2kan kuburan orang sholeh. Kalau diingatkan jawabannya "WAHABI". Ketahuilah akhi, Ali bin Abi Thalib itu bukan Wahabi . Dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia berkata, “‘Ali bin Abi Tholib berkata kepadaku, “Sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan.” (HR. Muslim no. 969) . . Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 970) . . Wallahu waliyyut taufiq

  • Pengaruh syiah dan tareqat sufi dalam memadamkan cahaya islam. Mereka menipu ummat islam dengan cara meng'agung2kan kuburan orang sholeh. Kalau diingatkan jawabannya "WAHABI". Ketahuilah akhi, Ali bin Abi Thalib itu bukan Wahabi . Dari Abul Hayyaj Al Asadi, ia berkata, “‘Ali bin Abi Tholib berkata kepadaku, “Sungguh aku mengutusmu dengan sesuatu yang Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wa sallam- pernah mengutusku dengan perintah tersebut. Yaitu jangan engkau biarkan patung (gambar) melainkan engkau musnahkan dan jangan biarkan kubur tinggi dari tanah melainkan engkau ratakan.” (HR. Muslim no. 969) . . Dari Jabir, ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari memberi semen pada kubur, duduk di atas kubur dan memberi bangunan di atas kubur.” (HR. Muslim no. 970) . . Wallahu waliyyut taufiq
  • 2017-08-01 10:07:41

115 Comments:

1,149 Likes: