❤ خورشید شکفته در غدیر است علی باران بهار در کویر است علی بر مسند عاشقی شهی بی همتاست بر ملک محمدی امیر است علی #عید_غدیر #عید #عاشقی #امام_علی

0 Comments:

187 Likes: