مانتو راسته ی کوتاه مناسب برای افراد لاغر و قد بلند👌✔️ اندام شما را پرتر نشان میدهد👍 نقش پارچه ی استفاده شده که در آن از ترتیب نقوش به صورت افقی استفاده شده این حس بزرگنمایی را تشدید کرده🎨👌 آستین های راسته و آزاد این مانتو که در تناسب با مدل مانتو بوده دست ها را پر تر نشان میدهد و کوتاهی آستین باعث میشود دست ها کوتاه تر جلوه کند👍👌🎨🎗 ترکیب رنگ قهوه ای و سبز ترکیبی از اعتماد و سرزندگی ایجاد کرده👌🎨🎗 قهوه ای نشانه ی اعتماد بوده و رنگی طبیعی است که بر انگیزنده ی حس قدرت و اطمینان پذیری است👌 و رنگ سبز القاء کننده ی آرامش، لطافت و سرزندگی است👌🎨✔️ #مانتو #مانتوسرا #استایل #مد #فشن #لباس #مدل #شال #کفش #شیک

  • مانتو راسته ی کوتاه مناسب برای افراد لاغر و قد بلند👌✔️ اندام شما را پرتر نشان میدهد👍 نقش پارچه ی استفاده شده که در آن از ترتیب نقوش به صورت افقی استفاده شده این حس بزرگنمایی را تشدید کرده🎨👌 آستین های راسته و آزاد این مانتو که در تناسب با مدل مانتو بوده دست ها را پر تر نشان میدهد و کوتاهی آستین باعث میشود دست ها کوتاه تر جلوه کند👍👌🎨🎗 ترکیب رنگ قهوه ای و سبز ترکیبی از اعتماد و سرزندگی ایجاد کرده👌🎨🎗 قهوه ای نشانه ی اعتماد بوده و رنگی طبیعی است که بر انگیزنده ی حس قدرت و اطمینان پذیری است👌 و رنگ سبز القاء کننده ی آرامش، لطافت و سرزندگی است👌🎨✔️ #مانتو #مانتوسرا #استایل #مد #فشن #لباس #مدل #شال #کفش #شیک
  • 2017-09-17 06:03:25

13 Comments:

1,351 Likes: