مانتو راسته ی بلند قد را کشیده تر نشان داده 👌 اندام را یکپارچه نشان داده و ایستایی بصری به وجود می آورد🎨👍✔️ شلوار جذب در کنار این مانتو ساق پا را زریف تر نشان میدهد👌 استفاده از شال طرح دار در کنار سادگی مانتو باعث شده سرشانه بزرگتر دیده شود✔️ استفاده از رنگ کرم که مورد علاقه ی افراد ایده پرداز میباشد در کنار رنگ قهوه ای که شما را فرد قابل اعتمادی جلوه میدهد👍👌🎗🎨 #مانتو #مانتوسرا #استایل #مد #فشن #لباس #پریچهر_قنبری #همسر_شهاب_حسینی #شال #کیف #کفش

  • مانتو راسته ی بلند قد را کشیده تر نشان داده 👌 اندام را یکپارچه نشان داده و ایستایی بصری به وجود می آورد🎨👍✔️ شلوار جذب در کنار این مانتو ساق پا را زریف تر نشان میدهد👌 استفاده از شال طرح دار در کنار سادگی مانتو باعث شده سرشانه بزرگتر دیده شود✔️ استفاده از رنگ کرم که مورد علاقه ی افراد ایده پرداز میباشد در کنار رنگ قهوه ای که شما را فرد قابل اعتمادی جلوه میدهد👍👌🎗🎨 #مانتو #مانتوسرا #استایل #مد #فشن #لباس #پریچهر_قنبری #همسر_شهاب_حسینی #شال #کیف #کفش
  • 2017-09-18 00:00:51

2 Comments:

864 Likes: