معاون فرماندار اندیمشک در جلسه بزرگداشت حماسه ۶ مهر که در سالن جلسات فرمانداری اندیمشک برگزار شد گفت: اگر حماسه ۶ مهر اندیمشک نبود خوزستان هم نبود. کرم صرفه جو در جلسه هماهنگی بزرگداشت حماسه ۶ مهر ۵۹ گفت: امروز وظیفه خطیری بر عهده مسئولین و رسانه ها در خصوص معرفی حماسه بزرگ ۶ مهر مردم است. وی در ادامه افزود: این حماسه بعنوان یکی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاریخ دفاع مقدس و مردم اندیمشک مطرح است ، که برای معرفی و ثبت آن باید تمام تلاش و توان خود را بگذاریم. معاون فرماندار اندیمشک افزود: امروز مطالبه بر حق مردم اندیمشک ثبت و ضبط این حماسه در تقویم ملی است که برای ابن مهم همکاری و همدلی همه مردم و مسئولین لازم است. وی گفت: اگر حماسه ۶ مهر اندیمشک نبود خوزستان هم نبود و اگر خوزستان در جنگ از دست می رفت سرنوشت جنگ هم مشخص نبود، پس از از این رو باید به اهمیت و بزرگی این موضوع پی ببریم. صرفه جو در ادامه افزود: دلاورمردان اندیمشکی در روزهای ابتدایی دفاع مقدس با ازخودگذشتگی‌های منحصر به فرد خود نگذاشتند، دشمن حتی یک وجب از خاک کشورمان را به تصاحب خود درآورد و امروز وظیفه ماست که این حماسه ها را بازگو و ثبت کنیم. منطقه کرخه دارای جایگاهی معتبر در تاریخ دفاع مقدس است. دشمن بعثی به خیال جداسازی سرزمین زرخیز خوزستان از ایران وقیحانه هجوم آورد. پل نادری در غرب کرخه است. دشمن حداکثر تلاش خود را برای نفوذ به ایران کرد اما در غرب همین پل که از آن با عنوان جسر نادری نیز نام برده شده است، زمین گیر شد، اگر دشمن از این پل عبور می کرد و اگر نیود مقاومت مردمی و جانانه مردم شاید… پل اصلی کرخه به جسر نادری شهرت دارد. پل قدیمی آن در دوران دفاع‌مقدس توسط رزمندگان ایرانی منهدم شد تا دشمن نتواند به ساحل شرقی و در نهایت شهراندیمشک دسترسی داشته باشد.

  • معاون فرماندار اندیمشک در جلسه بزرگداشت حماسه ۶ مهر که در سالن جلسات فرمانداری اندیمشک برگزار شد گفت: اگر حماسه ۶ مهر اندیمشک نبود خوزستان هم نبود. کرم صرفه جو در جلسه هماهنگی بزرگداشت حماسه ۶ مهر ۵۹ گفت: امروز وظیفه خطیری بر عهده مسئولین و رسانه ها در خصوص معرفی حماسه بزرگ ۶ مهر مردم است. وی در ادامه افزود: این حماسه بعنوان یکی از مقاطع مهم و سرنوشت ساز تاریخ دفاع مقدس و مردم اندیمشک مطرح است ، که برای معرفی و ثبت آن باید تمام تلاش و توان خود را بگذاریم. معاون فرماندار اندیمشک افزود: امروز مطالبه بر حق مردم اندیمشک ثبت و ضبط این حماسه در تقویم ملی است که برای ابن مهم همکاری و همدلی همه مردم و مسئولین لازم است. وی گفت: اگر حماسه ۶ مهر اندیمشک نبود خوزستان هم نبود و اگر خوزستان در جنگ از دست می رفت سرنوشت جنگ هم مشخص نبود، پس از از این رو باید به اهمیت و بزرگی این موضوع پی ببریم. صرفه جو در ادامه افزود: دلاورمردان اندیمشکی در روزهای ابتدایی دفاع مقدس با ازخودگذشتگی‌های منحصر به فرد خود نگذاشتند، دشمن حتی یک وجب از خاک کشورمان را به تصاحب خود درآورد و امروز وظیفه ماست که این حماسه ها را بازگو و ثبت کنیم. منطقه کرخه دارای جایگاهی معتبر در تاریخ دفاع مقدس است. دشمن بعثی به خیال جداسازی سرزمین زرخیز خوزستان از ایران وقیحانه هجوم آورد. پل نادری در غرب کرخه است. دشمن حداکثر تلاش خود را برای نفوذ به ایران کرد اما در غرب همین پل که از آن با عنوان جسر نادری نیز نام برده شده است، زمین گیر شد، اگر دشمن از این پل عبور می کرد و اگر نیود مقاومت مردمی و جانانه مردم شاید… پل اصلی کرخه به جسر نادری شهرت دارد. پل قدیمی آن در دوران دفاع‌مقدس توسط رزمندگان ایرانی منهدم شد تا دشمن نتواند به ساحل شرقی و در نهایت شهراندیمشک دسترسی داشته باشد.
  • 2017-09-18 04:38:45

3 Comments:

474 Likes: