کمپین گردهمایی سفیران صلح کوروش بزرگ در پاسارگارد ۷ آبان دوستانی که طراحی بلدن چندتا طرح برام بزنند سپاس آرشام #هخامنشی #کوروش #امپراطوری_هخامنشیان #کوروش_بزرگ #هخامنشیان #منشور #منشور_حقوق_بشر #بخش_تاریخ_هخامنشیان #ایران_باستان #ایران #صلح #برابری #پدرجهان_کوروش_بزرگ #ایران_وطن_ماست_کوروش_پدر_ماست #هفت_آبان_میاییم #من_ارتب_کوروشم

1 Comments:

502 Likes: