«عمر زمان است زمانی دراز ، ثانیهُ لحظه در آن یکه تاز ، یک نفس از آنهمه تقدیر ماست ، با نفسی ؛ هستی آدم فناست» شروع ۲۸ سالگی ... ۱۸ سال با #داریوش عزیز... از همه دوستان و عزیزانی که در زادروزم به یادم بودند سپاسگزاری میکنم ؛ سلامتی همه شما عزیزان آرزوی همیشگی من هست. @deghbali @reza_rasti_tzg

  • «عمر زمان است زمانی دراز ، ثانیهُ لحظه در آن یکه تاز ، یک نفس از آنهمه تقدیر ماست ، با نفسی ؛ هستی آدم فناست» شروع ۲۸ سالگی ... ۱۸ سال با #داریوش عزیز... از همه دوستان و عزیزانی که در زادروزم به یادم بودند سپاسگزاری میکنم ؛ سلامتی همه شما عزیزان آرزوی همیشگی من هست. @deghbali @reza_rasti_tzg
  • 2017-09-20 04:45:42

32 Comments:

176 Likes: