وقتی دین در جوامع غربی رفت چه مشکلاتی پیش امد ؟؟؟ #غرب#لز#همجنسگرایان#انسانیت#آریایی#ایران#اسلام#کورد#بلوچ#تورک#عرب#لر#کورش#هخامنشیان#الحاد#فمنیسم

20 Comments:

170 Likes: