__ از چرخ ندارم گله کاین چرخ کبود دارد گله از چرخی دگر بهر ِ وجود این سلسله را غم خریدار که بود بازار ِ ازل را ز که بود آخر سود م پ __ #دوبیتی_یا_رباعی #رباعی #رباعیات #شعر #دلنوشته_ها #دلنوشته #مشاعره #دوبیتی #خوشنویسی #خوشنویس #نستعلیق_شکسته #نستعلیق #خط_شکسته#کالیگرافی #تحریر #سخنان #جملات #ازل #بازار #زندگی #غم #هستی#افرینش #جهان #دنیا #خوش_نویسی #خوش_نویس #چرخ __

23 Comments:

312 Likes: