. اوایل فک نمیکردم اینجوری بشه فک نمیکردم دوست داشتنه معمولیش جنس ِ عشق به خودش بگیره ... فک میکردم معمولی پیش میره معمولی میمونیم معمولی ادامه میدیم ... اما این خاصیته پاییزه وسطش یا آدما دل از هم میبَرن یا از هم دل میکنَن ... منو تو فصل دلدادگی فک کنم دل دادیم به هم ... همش به این فک میکردم که این دوست داشتن از کی شروع شد یهو چشم باز کردم دیدم از همونجایی که رو هر حرفت دو سه روزی میموندمو هی به تک تک ِ حرفات فکر میکردم ... یهو به خودمون اومدیم و دیدیم از اون همه فاصله و حسِ ساده چیزی نمونده یهو دیدیم دوتا دیوونه کنار هم آروم شدن ... یهو دیدیم رویای ِ معمولی ما شده دنیای ِ واقعیمون ... چیکار کردی با دنیای معمولیم کدوم حرفت تو کدوم روز بود ؟! که دلمو یه جوری بُرد که دیگه از اون حس معمولی هیچی نموند ، جز یه حس ِ باورنکردنی به اسمه عشق، تو کدوم یکی از حرفات بهم گفتی دوسم داری تو کدومش ؟! . #شهرزاد_پاییزی . 📷@_ali___khan_ . ❗️برای کپی متن به کانال مراجعه کنید😊 . #عاشقانه #عشق #معشوق #عاشق #دلنوشته #دوستت_دارم #دختر #پسر #مخاطب_خاص #اندکی_شعر . 🙏👇🙏👇🙏 #join_telegram_channel #linkinbio

  • . اوایل فک نمیکردم اینجوری بشه فک نمیکردم دوست داشتنه معمولیش جنس ِ عشق به خودش بگیره ... فک میکردم معمولی پیش میره معمولی میمونیم معمولی ادامه میدیم ... اما این خاصیته پاییزه وسطش یا آدما دل از هم میبَرن یا از هم دل میکنَن ... منو تو فصل دلدادگی فک کنم دل دادیم به هم ... همش به این فک میکردم که این دوست داشتن از کی شروع شد یهو چشم باز کردم دیدم از همونجایی که رو هر حرفت دو سه روزی میموندمو هی به تک تک ِ حرفات فکر میکردم ... یهو به خودمون اومدیم و دیدیم از اون همه فاصله و حسِ ساده چیزی نمونده یهو دیدیم دوتا دیوونه کنار هم آروم شدن ... یهو دیدیم رویای ِ معمولی ما شده دنیای ِ واقعیمون ... چیکار کردی با دنیای معمولیم کدوم حرفت تو کدوم روز بود ؟! که دلمو یه جوری بُرد که دیگه از اون حس معمولی هیچی نموند ، جز یه حس ِ باورنکردنی به اسمه عشق، تو کدوم یکی از حرفات بهم گفتی دوسم داری تو کدومش ؟! . #شهرزاد_پاییزی . 📷@_ali___khan_ . ❗️برای کپی متن به کانال مراجعه کنید😊 . #عاشقانه #عشق #معشوق #عاشق #دلنوشته #دوستت_دارم #دختر #پسر #مخاطب_خاص #اندکی_شعر . 🙏👇🙏👇🙏 #join_telegram_channel #linkinbio
  • 2017-10-18 03:31:06

6 Comments:

1,259 Likes: