. . #استقلال_دو . #نساجی_یک . . #تبریک_به_همه_تاجی_های_عزیز . . . 💪💪💪💪 . . . #گلها#فرشید_اسماعیلی💙 . #علی_قربانی💙 . . . @f.esmaiilii88 . @alighorbany.a . . . . . hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta___ . #استقلال #استقلالی #تاج #تاجی #هواداران_استقلال #هواداران_تاجی #فوتبالی #لیگ_برتر#لنگی#استقلال#خوبا#فرهاد_مجیدی#محبوب#عشق#فدراسیون_لنگی#سنگین#افتخار#جام#هفت_مقدس#سنگین hotpicta__hotpicta__hotpicta______ . .

8 Comments:

513 Likes: