#مشاهیر_اهواز شادروان میرزا عبدالوهاب عامری کعبی ایشان تحصیل کرده بیروت و مسئول تدارکات ساخت پل سفید و پل سیاه و همسر بانو آسیه عامری بودند . سعی میکنم اطلاعات بیشتری در مورد ایشون رو تایپ کنم و توی کانال قرار بدم . #اهوازقدیم #اهواز

  • #مشاهیر_اهواز شادروان میرزا عبدالوهاب عامری کعبی ایشان تحصیل کرده بیروت و مسئول تدارکات ساخت پل سفید و پل سیاه و همسر بانو آسیه عامری بودند . سعی میکنم اطلاعات بیشتری در مورد ایشون رو تایپ کنم و توی کانال قرار بدم . #اهوازقدیم #اهواز
  • 2017-10-20 08:59:50

3 Comments:

347 Likes: