در زندگی روزهایی هست که آدمی شاید بعدها تجربه‌شان کند! از آن تجربه‌هایی‌که همان‌یک بارش تا #آخر عمر به‌یادت خواهند ماند از آن تجربه‌هایی که هرموقع به یادشان بیوفتی کف دستت را روی زانویت می‌سابانی و لب‌هایت را به نامنظم‌ترین حالت ممکن در دنیـا روی‌هم فشــار می‌دهی از آن تجربه‌هایی که کم حرفت نمی‌کند لال‌ات می‌کند، روزهایی‌که وقتی ساعت به سه چهار بعدازظهر‌اش می‌رسد دنیابرایت مثل بن‌بست‌می‌شود از آن زوهایی‌که آن‌قدر کلافه‌ای تا شوفاژ اتاق‌ات را هر هشت‌دقیقه یک‌بار باز کنی و ببندی لحظه‌ای گرمی و لحظه‌ای سرد از آن روزها که هر بیست دقیقه یک‌بار پرده اتاقت را می‌زنی کنار و آن‌طرف #پنجره دنبال ‌چیزی می‌گردی ‌که مطمئن هستی‌آن‌جا نیست روزهایی‌که ساعت‌و عقربه‌ها جلو برو نیستند که نیستند من این را به چشم دیده‌ام که عقربه‌های ســــــاعت از حرکت می‌ایستد و زل‌می‌زنند در چشمانت روزهایی‌که منتظر اس‌ام‌اسی هستی که می‌دانی رسیدنش محال ‌ممکن است! اما می‌دانی آدمی همین است دیگر #منتظر بودن‌را ترجیح می‌دهد به ناامیدی روزهایی که حاضری برای دعوت‌شدن به یک شام دونفره‌ی شبانه همه دار و ندارت را بدهی به دست بالا لامروت! و از آن روزهایی‌که خودت هم خسته می‌شوی از دست خودت بس که گوشی لعنتی را بی‌دلیلانه آنلاک و لاک می‌کنی! و بی‌فایده‌ترین نگـاه دنیا را به ساعت‌اش می‌اندازی و می‌دانی‌که بعضی از روزها مثل مردن دوباره است #انسان به تنهایی، نمی‌تواند از پس این روزهــا بربیاید این روزها را تک‌نفره تمام کردن چیزی‌ست شبیه به روزی که تو تاریخ را آماده کرده باشی اما سرجلسه امتحان بفهمی‌که امتحان آن روز ریاضی است! تقویمم را نگاه می‌کنم امروز همان‌روزی است که یک سال صبر کرده تا دوباره به ‌من برسد و تلافی ‌همه نداشته‌ها و و داشته‌های از دست رفته‌ام را بر سرم آوار کند! می‌دانی رفیق؟ بعضی از روزها را به تنهایی تمام کردن واقعا سخت است کانال تلگرام @blrok | کوه سیاه 🍂 🌸🌸🌸. . . #rock #wood #nuture #man #مرد #غروب #کوه #نقاشی #طراحی #هدیه #کادو #بازیگر #جذاب #زیبا #هنر #ایران #تلویزیون #تولد #بازیگر_خوشتیپ #هنرپیشه #سینما #عکس #سینما #عکس #گربه #خوشکل #هانیه_توسلی #ایرانی

  • در زندگی روزهایی هست که آدمی شاید بعدها تجربه‌شان کند! از آن تجربه‌هایی‌که همان‌یک بارش تا #آخر عمر به‌یادت خواهند ماند از آن تجربه‌هایی که هرموقع به یادشان بیوفتی کف دستت را روی زانویت می‌سابانی و لب‌هایت را به نامنظم‌ترین حالت ممکن در دنیـا روی‌هم فشــار می‌دهی از آن تجربه‌هایی که کم حرفت نمی‌کند لال‌ات می‌کند، روزهایی‌که وقتی ساعت به سه چهار بعدازظهر‌اش می‌رسد دنیابرایت مثل بن‌بست‌می‌شود از آن زوهایی‌که آن‌قدر کلافه‌ای تا شوفاژ اتاق‌ات را هر هشت‌دقیقه یک‌بار باز کنی و ببندی لحظه‌ای گرمی و لحظه‌ای سرد از آن روزها که هر بیست دقیقه یک‌بار پرده اتاقت را می‌زنی کنار و آن‌طرف #پنجره دنبال ‌چیزی می‌گردی ‌که مطمئن هستی‌آن‌جا نیست روزهایی‌که ساعت‌و عقربه‌ها جلو برو نیستند که نیستند من این را به چشم دیده‌ام که عقربه‌های ســــــاعت از حرکت می‌ایستد و زل‌می‌زنند در چشمانت روزهایی‌که منتظر اس‌ام‌اسی هستی که می‌دانی رسیدنش محال ‌ممکن است! اما می‌دانی آدمی همین است دیگر #منتظر بودن‌را ترجیح می‌دهد به ناامیدی روزهایی که حاضری برای دعوت‌شدن به یک شام دونفره‌ی شبانه همه دار و ندارت را بدهی به دست بالا لامروت! و از آن روزهایی‌که خودت هم خسته می‌شوی از دست خودت بس که گوشی لعنتی را بی‌دلیلانه آنلاک و لاک می‌کنی! و بی‌فایده‌ترین نگـاه دنیا را به ساعت‌اش می‌اندازی و می‌دانی‌که بعضی از روزها مثل مردن دوباره است #انسان به تنهایی، نمی‌تواند از پس این روزهــا بربیاید این روزها را تک‌نفره تمام کردن چیزی‌ست شبیه به روزی که تو تاریخ را آماده کرده باشی اما سرجلسه امتحان بفهمی‌که امتحان آن روز ریاضی است! تقویمم را نگاه می‌کنم امروز همان‌روزی است که یک سال صبر کرده تا دوباره به ‌من برسد و تلافی ‌همه نداشته‌ها و و داشته‌های از دست رفته‌ام را بر سرم آوار کند! می‌دانی رفیق؟ بعضی از روزها را به تنهایی تمام کردن واقعا سخت است کانال تلگرام @blrok | کوه سیاه 🍂 🌸🌸🌸. . . #rock #wood #nuture #man #مرد #غروب #کوه #نقاشی #طراحی #هدیه #کادو #بازیگر #جذاب #زیبا #هنر #ایران #تلویزیون #تولد #بازیگر_خوشتیپ #هنرپیشه #سینما #عکس #سینما #عکس #گربه #خوشکل #هانیه_توسلی #ایرانی
  • 2017-11-10 11:04:00

1 Comments:

911 Likes: