سایتک فاتح میراث لئو فریگنو ساعاتی پیش رقابتهای حرفه ای میراث لئو فریگنو برگزار شد و در این رقابتها براندون کوری و سدریک مک میلان از تیم ورزشی سایتک به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. براندون کوری با عضویت در تیم اکسیژن و تمرین زیر نظر کریس کورمیر ، پیشرفت چشمگیری داشت. جاش ویید ، خوزه ریموند و مانوئل رومرو در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند @brandon__curry 2. @cedricmcmillan 3. @ifbbprojoshwade 4. @theebostonmass 5. @mrmanuelromero

  • سایتک فاتح میراث لئو فریگنو ساعاتی پیش رقابتهای حرفه ای میراث لئو فریگنو برگزار شد و در این رقابتها براندون کوری و سدریک مک میلان از تیم ورزشی سایتک به ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند. براندون کوری با عضویت در تیم اکسیژن و تمرین زیر نظر کریس کورمیر ، پیشرفت چشمگیری داشت. جاش ویید ، خوزه ریموند و مانوئل رومرو در جایگاه سوم تا پنجم قرار گرفتند @brandon__curry 2. @cedricmcmillan 3. @ifbbprojoshwade 4. @theebostonmass 5. @mrmanuelromero
  • 2017-11-18 23:48:54

17 Comments:

4,718 Likes: