از این مدل چه میدانید؟ جدیدترین مدل در دنیای بافت . . بزودی آموزش این مدل بصورت work shop توسط کانال دیباج بافت برگزار خواهد شد اطلاعات تکمیلی را از همین طریق دنبال کنید . ثبت نام بصورت محدود خواهد بود.

  • از این مدل چه میدانید؟ جدیدترین مدل در دنیای بافت . . بزودی آموزش این مدل بصورت work shop توسط کانال دیباج بافت برگزار خواهد شد اطلاعات تکمیلی را از همین طریق دنبال کنید . ثبت نام بصورت محدود خواهد بود.
  • 2017-11-19 01:37:05

17 Comments:

344 Likes: