سلام وقتی چند روز نمیتم روم نمیشه پست بزارم💃فعلا این رازبقا قسمت مجیدو ببینید چند روز مهمون داشتم از شما لجنا دور بودم راحت بودم تا من روم باز بشه برگردم دوستاتونو تگ کنید لینک کانال تو بیو جوین شید

  • سلام وقتی چند روز نمیتم روم نمیشه پست بزارم💃فعلا این رازبقا قسمت مجیدو ببینید چند روز مهمون داشتم از شما لجنا دور بودم راحت بودم تا من روم باز بشه برگردم دوستاتونو تگ کنید لینک کانال تو بیو جوین شید
  • 2017-11-25 02:55:58

88 Comments:

1,931 Likes: