🔶چهارشنبه ۸ آذر ۹۶ 🔶 #بین_الحرمین #همخوانی 🎙#حاج_نادر_جوادی_اردبیلی 🎙#کربلایی_اتابک_عبدالهی 📥 @hajnaderjavadi 🔵با تشکر از #محمد_شریفی @atabak.abdollahi @sharifi110110 @esteriofadaktehran

10 Comments:

755 Likes: