بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی بنفشه نازنینم گلم سی مو عزیزی بمیرم نشنفم (نشنوم) دای خدا روزی مریضی بمیرم نشنفم دای خدا روزی مریضی اگر دنیا دو روز بِلتا(بزار) دل گل بسوزه اگر دنیا دو روز بِلتا(بزار) دل گل بسوزه بده ری (صورت) اسب  بالا بزن دلت و دریا بده ری (صورت) اسب  بالا بزن دلت و دریا گل سرحد نشینم خدا سی مو عزیزی گل سرحد نشینم خدا سی مو عزیزی بمیرم نشنفم  دای خدا روزی مریضی بمیرم نشنفم  دای خدا روزی مریضی مو تا یارم نبینم دَ وی خاک نیکنم بار مو تا یارم نبینم دَ وی خاک نیکنم بار اگر صد مرد جنگی من ایی گود کشته وابو نفسل آخرم  لیلی هنی دل تی تو دارم #بختیاری #لر #ایران #شهرکرد #مسجدسلیمان #فولادشهر #لرستان #الیگودرز #فارسان #کوهرنگ #بازفت #ازنا #نورآباد #باغملک #ایذه #اهواز #شیراز #یاسوج #دورود #الیگودرز #لالی #اندیکا #لردگان #bakhtiyari

7 Comments:

308 Likes: