👇👇 میدونین ساری چند تا کافه داره؟ ما قراره همه کافه های شهرو بچرخیم و بهتون گزارش بدیم ،هم خوبی هاشونو هم بدیهاشونو. پس با ما همراه بشین☕️☕️☕️ @sari.cafegardi

  • 👇👇 میدونین ساری چند تا کافه داره؟ ما قراره همه کافه های شهرو بچرخیم و بهتون گزارش بدیم ،هم خوبی هاشونو هم بدیهاشونو. پس با ما همراه بشین☕️☕️☕️ @sari.cafegardi
  • 2017-12-04 10:00:33

13 Comments:

212 Likes: