سوشا به ابادان خوش اومدی ... سعی کن تیپ از ابادانیا یاد بگیری بعدشم باید بیای لباس عربی (دشداشه) بگیری بپوشی .. #ابادان#اهواز#خرمشهر#سوشا_مکانی #دشداشه#دروازبان#صنعت_نفت#اروند #کرج#ماهشهر#الماس_جنوب

35 Comments:

445 Likes: