اگر به جاى محبتی که به کسی کردی از او بی‌مهری دیدی مأیوس نشو چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری درزمان دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهی گرفت شک نکن توفقط خوب باش وخوب بمان #mer30tv #عکس #photo #محبت #خوب #طبیعت #

  • اگر به جاى محبتی که به کسی کردی از او بی‌مهری دیدی مأیوس نشو چون برگشت آن محبت را از شخص دیگری درزمان دیگری در رابطه با موضوع دیگری خواهی گرفت شک نکن توفقط خوب باش وخوب بمان #mer30tv #عکس #photo #محبت #خوب #طبیعت #
  • 2018-01-08 02:00:14

4 Comments:

150 Likes: