ANGSTY ANGST . . . (Art by blamedorange on Tumblr 💕) . . #bnha #bokunoheroacademia #myheroacademia #izukumidoriya #midoriyaizuku #todorokishouto #katsukibakugou #tenyaiida #iidatenya #tododeku #yaoi #fluff #urarakaochako #kirishimaeijirou #fumikagetokoyami #anime #allmight #deku #shinsouhitoshi #katsudeku #kiribaku #erasermic #aizawashouta #hizashiyamada #eraserhead #presentmic #toshinoriyagi

14 Comments:

931 Likes: