# مسافر با پای رفتن برگشت و روی بلیط یکطرفه اش نوشت: برای کبوتر جلد آسمان بزرگتر از آزادیست. # #مهردادشایسته # # #شعر #سپید #مینیمال #آسمان #کبوتر #کبوترجلد #آزادی #قفس #ادبیات_معاصر #شعرامروز #شعرسپید

1 Comments:

155 Likes: