. افتخاری دیگر برای ورزش آبادان عباس هاشمپور به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران انتخاب شد. با آرزوی موفقیت برای عباس هاشمپور عزیز💛🇮🇷🇧🇷🙏 @abbashashempour.beachsoccer

  • . افتخاری دیگر برای ورزش آبادان عباس هاشمپور به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران انتخاب شد. با آرزوی موفقیت برای عباس هاشمپور عزیز💛🇮🇷🇧🇷🙏 @abbashashempour.beachsoccer
  • 2018-01-24 08:33:50

35 Comments:

2,071 Likes: