. تعویض گلدان: اگر امکان دارد، هنگام تعویض گلدان بهتر است گلدان قبلی را بشکنید و گیاه را از آن خارج نمایید. زیرا خارج کردن کاتوس با بیلچه موجب زخمی شدن ریشه میشود. مقداری خاک کاکتوس تازه در ته گلدان ریخته و کاکتوس را روی آن قرار دهید و اطراف آن را با خاک بیشتر پر کنید. این کاکتوس تا یک هفته پس از تعویض گلدان نباید در معرض نور شدید آفتاب قرار بگیرد و آبیاری آن نیز باید به اندازه باشد تا بتواند به محیط جدید خو بگیرد. پس از این جابجایی، کاکتوس تنها در صورتی به گلدان دیگر منتقل میشود که این تعویض کاملا ضروری باشد. پس از تعویض گلدان، مراقبت از کاکتوس ساده ترین کار ممکن است، تنها مورد بسیار مهم این است که بدانید کاکتوس دو فصل دارد، فصل رشد فعال که در طی بهار و تابستان رخ میدهد و فصل استراحت که در پاییز و زمستان است، زمانی که کاکتوسها به خواب زمستانی فرو میرند. . photo from @amin_hajimohamadi . هماهنگي براي تبليغات در دو پيج تخصصي گل و گياه و كانال تلگرام با بيش از ٩٥ هزار فالور و ممبر اطلاع از شرايط👈🏻👈🏻👈🏻دايركت . @houseplant_1984 @houseplant_1984 @houseplant_1984 ،👇🏼👇🏼👇🏼 @iranplantoriginal @iranplantoriginal @iranplantoriginal آدرس كانال تلگرام تو بيو لينك آبي👆🏻👆🏻👆🏻 🙏🏻🌹🙏🏻❤️🙏🏻💚🌿🌵 #گل#گياه#گياهان#گياهان_آپارتماني #گياهان_زينتي #گل_و_گیاه ##پرورش_گل #فضاي_سبز # #plant#houseplants #flowers #plantas #plantlife #plantlove #plantlover #flowerlover #cactus #cuctuslove##تبليغات_پربازده#تبليغ_اينستاگرام#ساکولنت#کاکتوس#cactus#succulent#succulents#succulentgarden#

  • . تعویض گلدان: اگر امکان دارد، هنگام تعویض گلدان بهتر است گلدان قبلی را بشکنید و گیاه را از آن خارج نمایید. زیرا خارج کردن کاتوس با بیلچه موجب زخمی شدن ریشه میشود. مقداری خاک کاکتوس تازه در ته گلدان ریخته و کاکتوس را روی آن قرار دهید و اطراف آن را با خاک بیشتر پر کنید. این کاکتوس تا یک هفته پس از تعویض گلدان نباید در معرض نور شدید آفتاب قرار بگیرد و آبیاری آن نیز باید به اندازه باشد تا بتواند به محیط جدید خو بگیرد. پس از این جابجایی، کاکتوس تنها در صورتی به گلدان دیگر منتقل میشود که این تعویض کاملا ضروری باشد. پس از تعویض گلدان، مراقبت از کاکتوس ساده ترین کار ممکن است، تنها مورد بسیار مهم این است که بدانید کاکتوس دو فصل دارد، فصل رشد فعال که در طی بهار و تابستان رخ میدهد و فصل استراحت که در پاییز و زمستان است، زمانی که کاکتوسها به خواب زمستانی فرو میرند. . photo from @amin_hajimohamadi . هماهنگي براي تبليغات در دو پيج تخصصي گل و گياه و كانال تلگرام با بيش از ٩٥ هزار فالور و ممبر اطلاع از شرايط👈🏻👈🏻👈🏻دايركت . @houseplant_1984 @houseplant_1984 @houseplant_1984 ،👇🏼👇🏼👇🏼 @iranplantoriginal @iranplantoriginal @iranplantoriginal آدرس كانال تلگرام تو بيو لينك آبي👆🏻👆🏻👆🏻 🙏🏻🌹🙏🏻❤️🙏🏻💚🌿🌵 #گل#گياه#گياهان#گياهان_آپارتماني #گياهان_زينتي #گل_و_گیاه ##پرورش_گل #فضاي_سبز # #plant#houseplants #flowers #plantas #plantlife #plantlove #plantlover #flowerlover #cactus #cuctuslove##تبليغات_پربازده#تبليغ_اينستاگرام#ساکولنت#کاکتوس#cactus#succulent#succulents#succulentgarden#
  • 2018-03-13 08:45:18

3 Comments:

1,857 Likes: