🔻ستوانیکم ایوب اسلامی نیا از سال 91 تا 94 پلیس آگاهی امیدیه مشغول به خدمت بودند. 🔹این شهید بزرگوار مسئول دایره مبارزه با قاچاق کالا شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه بوده است #روحش شاد ❌خوز_پرس_رسانه_مردمی_مستقل https://t.me/joinchat/BZ1CR1ECIyV0njzBblCAYA

  • 🔻ستوانیکم ایوب اسلامی نیا از سال 91 تا 94 پلیس آگاهی امیدیه مشغول به خدمت بودند. 🔹این شهید بزرگوار مسئول دایره مبارزه با قاچاق کالا شهرستان قصر شیرین استان کرمانشاه بوده است #روحش شاد ❌خوز_پرس_رسانه_مردمی_مستقل https://t.me/joinchat/BZ1CR1ECIyV0njzBblCAYA
  • 2018-04-05 13:19:49

15 Comments:

434 Likes: