هشکله جونم سالار زن ایخاس باصدای اشکان شعبانی تقدیم بہ همراهان همیشگے و عزیزان و دوستان بامحبتم😍😍😍 hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__ بہ پستهای قبلی هم نگاه کنید درصورت رضایت پیج روبه همتباران دوستان معرفی کنید hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta___ #Lori.ir #lori_ir #Lori #instagram #زاگرس #گلونی #عکس_لری #متن_لری #عشایری#روستایی #رقص_لری #لباس_لری #فیلم_لری #کلیپ_لری #خرم_آبادی #جشن_عروسی #بوشهر #شیراز #نورآباد_ممسنی#لر#لری#لرستان#کهگیلویه #بویراحمدی #گچساران #باشت #باوی#چهارمحال #بختیاری #خوزستان

13 Comments:

1,634 Likes: