. خيلى هامون توى اولين قدم درجا زديم!!!🤐 . اصلا نمى فهميم داريم چه سمتى ميريم و چرا ميريم!! . اما بعضى هامون اتفاقا خيليم خوب از كار خودمون باخبريم و مى دونيم مسير و راه و هدف اشتباس!!اما مى دونى چيه؟؟؟🤔🤔🤔 هنوز سرمون به اون سنگه نخورده تا برگرديم!😑 . گاهى فقط لازمه با خودت بشينى و فكر كنى.... من نميگم تو دكتر شو مهندس شو...من ميگم بشين يه لحظه فكر كن..👌🏻👌🏻 واقعا دارى از نهايت تواناييت استفاده ميكنى؟؟براى بهتر كردن حالت..اطرافيانت براى بهتر كردن زندگيت! 💫💫واقعا دارى كارى ميكنى كه يك روز...اصلا فقط يك روز... حس خوبى به خودت داشته باشى؟؟؟؟💫💫💫 . نظرتو اين زير برام بنويس☺️😎 . رويا به دوست بيار🤩😉 . دوستانت رو تگ كن #كنكور#كنكورى#انگيزشى#انگيزه#كليپ#هيجان#قدرت#عمل#اراده#آرزو#رويا#هدف#موفقيت#نتيجه#مشاور#مشاوره#برنامه#رتبه#برترى#خدا#دعا#كمك#med#meditation#angizeshi##دكتر_افشار#افطار#رمضان

8 Comments:

618 Likes: