بالاخره عشق يكبار يك روز يك جايى سراغ آدم مى آيد اصيل كه باشى جنس متعهد بودن را خوب مى دانى عالم و آدم هم كه بيايند فقط دلت مى خواهد براى يك نفر باشى #امیر_وجود hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta__hotpicta___ . #پست#متن#شب#عاشقانه#تنهایی#متعهد#سراغ#بالاخره#یکنفر#عالم#خواهد#جایی#آمد

36 Comments:

32 Likes: