چهره ایی همیشه آشنا صدایی همیشه آشنا و مهربان که با رنگ به رنگ صدایش زندگی کردیم ،عاشقی کردیم و تا به امروز که با افتخار آهنگ جدید و زیبایش به لطیفی گل های سرخ بر دل تمام عاشقان و طرفدارانش نشسته❤❤ #LeilaForouhar | #Leila_Forouhar | #LeilaMusic | #LeilaForouharMusic | #IRAN | #Tehran | #Music | #PersianMusic | #IranRevolution | #Freedom | #PersianGulf | #Kourosh | #Persepolis | #Irani | #Iranian | #لیلافروهر | #لیلا_فروهر | #ایران | #آزادی | #خلیج_فارس | #تهران | #تخت_جمشید | #انقلاب | #کوروش | #ایرانی | #PMC | #GEMtv | #Manoto | #BBC#تونل زمان

10 Comments:

341 Likes: