Μου είπες: οι αναμνήσεις είναι η ζωή. • Μ. Αναγνωστάκης

  • Μου είπες: οι αναμνήσεις είναι η ζωή. • Μ. Αναγνωστάκης
  • 2018-08-15 10:36:25

18 Comments:

255 Likes: