. ✔با توجه به مشغله كاری روزافزون بشر ناشی از زندگی صنعتی و همچنین مواجهه با محدودیت منابع غذایی توام با افزایش جمعیت ، امروزه مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده به خصوص سوسیس و كالباس رو به فزونی است . این نوع فرآورده های گوشتی با توجه به غنی بودن آنها از مواد مغذی چنانچه اصول صحیح بهداشتی در تمامی مراحل تولید از تدارك مواد اولیه تا نحوه مصرف رعایت گردد هیچگونه مشکلی برای مصرف كنندگان در پی نخواهد داشت. ✔لذا محصولات کارخانه هایی که دارای مهر استاندارد از سوی اداره بهداشت هستند، هرچند وقت یک بار توسط مسوولان این سازمان مورد نمونه برداری و آزمایش قرار می گیرند و روند تهیه محصولات کنترل می شود. اما برخی از تولیدکنندگان، سوسیس و کالباس را به صورت زیرپله ای و بدون رعایت نکات بهداشتی در مراحل تولید و مواد مورد نیاز تهیه می کنند و متاسفانه چنین موادی در بعضی فروشگاه ها به فروش می رسد. باید توجه داشته باشید که ترکیبات این مواد خوراکی به هیچ عنوان مورد اطمینان نیستند بنابراین توصیه میشود از برندهای معتبر و دارای پروانه بهداشت ، فرآورده های گوشتی خودرا تهیه فرمایید این موضوع به ویژه در مورد تغذیه ی کودکان و نوجوانان در حال رشد بسیار حائز اهمیت است. #آفرین_دالاهو #فراورده_های_گوشتی_آفرین_دالاهو #سوسیس #کالباس #فلافل

  • . ✔با توجه به مشغله كاری روزافزون بشر ناشی از زندگی صنعتی و همچنین مواجهه با محدودیت منابع غذایی توام با افزایش جمعیت ، امروزه مصرف غذاهای آماده و نیمه آماده به خصوص سوسیس و كالباس رو به فزونی است . این نوع فرآورده های گوشتی با توجه به غنی بودن آنها از مواد مغذی چنانچه اصول صحیح بهداشتی در تمامی مراحل تولید از تدارك مواد اولیه تا نحوه مصرف رعایت گردد هیچگونه مشکلی برای مصرف كنندگان در پی نخواهد داشت. ✔لذا محصولات کارخانه هایی که دارای مهر استاندارد از سوی اداره بهداشت هستند، هرچند وقت یک بار توسط مسوولان این سازمان مورد نمونه برداری و آزمایش قرار می گیرند و روند تهیه محصولات کنترل می شود. اما برخی از تولیدکنندگان، سوسیس و کالباس را به صورت زیرپله ای و بدون رعایت نکات بهداشتی در مراحل تولید و مواد مورد نیاز تهیه می کنند و متاسفانه چنین موادی در بعضی فروشگاه ها به فروش می رسد. باید توجه داشته باشید که ترکیبات این مواد خوراکی به هیچ عنوان مورد اطمینان نیستند بنابراین توصیه میشود از برندهای معتبر و دارای پروانه بهداشت ، فرآورده های گوشتی خودرا تهیه فرمایید این موضوع به ویژه در مورد تغذیه ی کودکان و نوجوانان در حال رشد بسیار حائز اهمیت است. #آفرین_دالاهو #فراورده_های_گوشتی_آفرین_دالاهو #سوسیس #کالباس #فلافل
  • 2018-08-16 11:06:40

0 Comments:

127 Likes: