این شعر منو بارها دیوانه کرد ... و این کلیپ رو ... از سال گذشته تا این لحظه میلیون ها بار شنیدمش و هنوزم تازگی داره ... ببینیدو بخونیداین بار بادقت بیشتر ------------ ای یکه‌سوار #شرف، ای مردتر از #مرد! بالاییِ من! #روح تو در #خاک چه می‌کرد؟ می‌گفت برو، #عشق چنین گفت که بشتاب می‌گفت بمان، #عقل چنین گفت که برگرد دیروز یکی بودیم با هم، ولی امروز تو #نورتر از نوری و من گرد تر از گرد یک روز اگر از #من و عشق #تو بپرسند #پیغمبرتان کیست، بگو #درد، بگو #درد ای سرخ‌تر از #سرخ! بخوان سبزتر از سبز آن سوی، درختان همه زردند، همه #زرد ای #دست و #زبان #شهدا، هیچ زبانی چون #حنجره‌ات #داغ مرا تازه نمی‌کرد #علیرضا_قزوه #غواص #۱۷۵غواص #۱۷۵ #شهید

5 Comments:

687 Likes: