هانی کرده کسی که تمام ارازل و اوباش ایران را سازماندهی میکند و برای تظاهرات آماده،که مردم را سرکوب کنند. هانی کرده در حال حاضر فراریه و به دروغ اخباری از طریق پیجای مربوط به خودش اعلام میکنه زندانه(دروغه،گول نخورید) هانی کرده لابراتوار شیشه داره و چون دستش با حکومت تو یه کاسس کاریش ندارن. الانم تو این فیلم ببینید تمام ارازل و اوباش را جمع کرده و با پول خود شام میده که همیشه زیر بار منتش باشن. @goondegoz @goondegoz @goondegoz فروش#گنده_گوز#لات_مجازی#درگیری#شرارت#شرارتی#جنگی#هانی_مخبر#اطلاعاتی#کون#هانی_بیناموس#زندان#قزل#رجایی#وحید_مرادی#قتل#قاتل#شاه_مازندران#امین_اقا_فرزانه#امین_آقا_فرزانه#مهدی_گاوزن#مازندران_تهران#تهران#همدان#هانی_کرده#ذبیح_محمد#قتل#قاتل#قمه#دعوا#مهران_قربانی @goondegozan

46 Comments:

741 Likes: