. . صحبت هاى گرى وى درباره ى جايگزين كردن حرف زدن راجع به هدفمند بودن، موفقيت، آرزو، رويا و موارد اين چنينى با عمل كردن و انجام دادن كار. اونايى كه فقط راجع بهش صحبت ميكنن زيادن اما اونايى كه عمل مى كنن، اونايى كه شبانه روز كار رو انجام ميدن كم. خيلى كم. - @garyvee 🔥 - دوستا رو تگ كن💪 - به قلّه صعود كن ‏🥇: @gholllle 🌋 ‏🥇: @gholllle 🌋 - #آرزو #رويا #ثروت #ساختن #كار #راهكار #صعود #رشد #رشد_فردی #رشد_شخصی #توانا #كارافريني #قدرت_ذهن #كارآفرين #موفقیت #ذهن #ذهن_برتر #ذهن_مثبت #خودباوری #خودشناسی #قدرت #تلاش #ثروتمندان #نشان #هدف#شانس #سوال

34 Comments:

1,344 Likes: