#پاناكوتا ميوه اى با ژله ؛ سلااااام به شما دوستاى گل 😍🌹اميدوارم كه دلتون خوش و بى غصه باشه❤️🍁🍂 : اينم از كليپ آموزشى كه عكسش رو پست قبل در پيج گذاشتم 👉🏻☺️ : گلاى ناز دستور كاملا تو ويدئو مشخصه و گفته شده (فقط اين مقدار مواد گفته شده براى نصف قالبه ؛ شما براى پر شدن قالب دو برابر درستش كنيد)اما باز براتون اينجا تا نيم ساعت ديگه تايپ ميكنم ؛ ؛ راستى يه دسر خوشمزه ى ديگه با اين قالب دارم كه بينهايت خوشمزه و مورد پسند قرار گرفت كه اونم به وقتش براتون ميزارم فقط بگم كه ژله نيست😉 ؛ ؛ از خیاطی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ گفت : دوختن پارگی های روح با نخ توبه !!!! از باغبانی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها، زیر نور ایمان !!!!! ‌ از باستان شناسی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون !!!!! از آیینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل !! از میوه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : دست چین خوبی ها در صندوقچه دل ! 🍁 به خدا ميسپارمتون 🙋شبتون خوش🌚

  • #پاناكوتا ميوه اى با ژله ؛ سلااااام به شما دوستاى گل 😍🌹اميدوارم كه دلتون خوش و بى غصه باشه❤️🍁🍂 : اينم از كليپ آموزشى كه عكسش رو پست قبل در پيج گذاشتم 👉🏻☺️ : گلاى ناز دستور كاملا تو ويدئو مشخصه و گفته شده (فقط اين مقدار مواد گفته شده براى نصف قالبه ؛ شما براى پر شدن قالب دو برابر درستش كنيد)اما باز براتون اينجا تا نيم ساعت ديگه تايپ ميكنم ؛ ؛ راستى يه دسر خوشمزه ى ديگه با اين قالب دارم كه بينهايت خوشمزه و مورد پسند قرار گرفت كه اونم به وقتش براتون ميزارم فقط بگم كه ژله نيست😉 ؛ ؛ از خیاطی پرسیدند: زندگی یعنی چه ؟ گفت : دوختن پارگی های روح با نخ توبه !!!! از باغبانی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت: کاشت بذر عشق در زمین دلها، زیر نور ایمان !!!!! ‌ از باستان شناسی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : کاویدن جانها برای استخراج گوهر درون !!!!! از آیینه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : زدودن غبار آیینه دل با شیشه پاک کن توکل !! از میوه فروشی پرسیدند : زندگی یعنی چه ؟ گفت : دست چین خوبی ها در صندوقچه دل ! 🍁 به خدا ميسپارمتون 🙋شبتون خوش🌚
  • 2018-11-19 09:50:52

13 Comments:

43 Likes: