. حیف نیست  صبح بیاید  و آبان روی چشمهای پاییز  دلبری کند و تو هنوز  روی بی مهری دلت  ایستاده باشی  و به آمدن فکر نکنی ... 🌼🌼🌼 . اجرای تکنیک کهنه کاری روی کوکی، با آیسینگ کاملا خوراکی . ۲۹ آبان ۱۳۹۷ . . . . . . . . #نگارشهریاری #نون_زنجبیلی #کوکی #آیسینگ_کوکی #آیسینگ #کوکیز_آیسینگ #negarshahriari #gingerbread #cookies #cookie #icing #icingcookies #icingsugar #iranianchef #instachef #sweet #pastry #pastrychef #sweet #sweet

0 Comments:

432 Likes: