انسان‌های بزرگ هرگز خودرا گم نمی‌کنند بلکه خودرا می‌سازند واین ساختن کار هرکسی نیست، همراه بارنج و درد است. ‌ بَراَنگیز رو به دوستانتون معرفی کنید!😊✊ برای دیدن مطالب بیشتر @bar_angiz رو دنبال کنید. 💪 ‌ #انگیزشی #پیشرفت #برنامه_ریزی #رشد #خودباوری #مدیریت #مثبت_اندیشی #شکوفایی #موفقیت_فردی #من_میتوانم #توانایی #جملات_انگیزشی #دارن_هاردی #موفقیت_تحصیلی #جول_اوستین #توانستن #آنتونی_رابینز #هدفمند #جملات_ناب #راز_موفقیت #استعداد #هدف_گذاری #عکس_انگیزشی #نگرش #ایمان #تغییر #یادگیری #سخن_بزرگان #جملات_مثبت #خواستن_توانستن_است

2 Comments:

270 Likes: